Ở đây chúng tôi có đồ cũ. Không có đồ vô dụng.

Cũ nhưng tốt

Mọi món đồ đều được xét duyệt cẩn thận.

Tương tác dễ dàng

Hỏi ngay khi bạn có thắc mắc.

Dễ dàng đăng tin

Đăng tin bán chỉ vài thao tác.

Thấu hiểu bạn

Chợ của bạn, văn hoá của bạn.

“HọpChợ”

HọpChợ là tự do đăng tin, trao đổi. Là mọi thứ được ngay lập tức, là trả giá thoải mái. Cho tới khi bạn mua hoặc bán được món đồ của mình. Những gì bạn bán hoặc mua ở đây thể hiện văn hoá của bạn, thể hiện sự trân trọng của bạn với giá trị cho từng món đồ.

Chúc bạn & tất cả mọi người, chúng ta cùng nhau, kiến tạo một tương lai từ những thứ đã cũ nhé!
– HọpChợ team –